हालका सूचना

प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर

घरभाडा लिने सम्बन्धी १५ दिने सूचना

२४ असार २०८१, आइतवार

घरभाडा लिने सम्बन्धी १५ दिने सूचना

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.