हालका सूचना

प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर

वन रक्षक पदको परीक्षा तालिका र केन्द्र सम्बन्धी गलत/भ्रामक सूचना सम्बन्धमा

२६ असार २०८१, मङ्गलवार

वन रक्षक पदको परीक्षा तालिका र केन्द्र सम्बन्धी गलत/भ्रामक सूचना सम्बन्धमा

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.