हालका सूचना

प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर

वि.नं. १७-१९/२०८०-८१(खुला/समावेशी), प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, सहायकस्तर पाँचौ तह, ल्याब टेक्निसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

वि.नं. १७-१९/२०८०-८१(खुला/समावेशी), प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, सहायकस्तर पाँचौ तह, ल्याब टेक्निसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

१९ असार २०८१, मङ्गलवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.